Quỹ căn Chuyển nhượng Mua-Bán-Cho thuê (Buy and sell for rent) Vinhomes skylake

 VINHOMES SKYLAKE –Cam Kết Giá Rẻ – Pháp Lí An Toàn – Bán Hàng Chuẩn Mực!

Quỹ căn Chuyển nhượng Mua-Bán-Cho thuê (Buy and sell for rent) Vinhomes skylake

HOTLINE PHỤ TRÁCH : 0976069894 & 0932299050

♦ TÒA S1

♣ Loại căn hộ 1 phòng ngủ :

 • Căn 0905 , diện tích 50m2, bán 2,2 tỷ
 • Căn 2405 , diện tích 50m2 , giá gốc 2,25 tỷ bán 2,35 tỷ

♣ Loại căn hộ 2 phòng ngủ :

 • Căn 1009 , diện tích 69,65m2 , bán 2,9 tỷ , view phạm hùng
 • Căn 2506 , diện tích 73m2 , bán 3,4 tỷ , view nội khu
 • Căn 3012 , diện tích 80m2 , bán 4,2 tỷ view hồ
 • Căn 1508A, diện tích 73m2 , bán 3,5 tỷ view nội khu

♣ Loại căn hộ 3 phòng ngủ :

 • Căn 1908, diện tích 98,5m2 , giá gốc 4,4 tỷ , giá bán thương lượng , view phạm hùng
 • Căn 1210 lô góc, diện tích 111m2 , bán giá 5,2 tỷ view phạm hùng
 • Căn 1201, diện tích 111,7 m2 , bán giá 5,7 tỷ view hồ
 • Căn 1703 lô góc , diện tích 104,7m2 ,giá mua 6,210 tỷ , giá bán thương lượng

♣ Loại căn hộ 4 phòng ngủ :

 • Căn 1502 , diện tích 170,55m2 , giá gốc mua 10,4 tỷ , giá bán cắt lỗ thương lượng.

♦ TÒA S2

♣ Loại căn hộ 1 phòng ngủ :

 •  Căn hộ 0510 , diện tích 49m2 , gốc 2,1 tỷ bán 2,15 tỷ, view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 1210 , diện tích 49m2 , bán 2,2 tỷ , view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 2512, diện tích 53 m2 , bán 2,3 tỷ , view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 3810 , diện tích 49,2 , bán 2,1 tỷ, view dương đình nghệ.

♣ Loại căn hộ 2 phòng ngủ :

 • Căn hộ 1909 , diện tích 72m2, bán bằng giá mua 3,310 tỷ , dương đình nghệ.
 • Căn hộ 2411, diện tích 73m2 , bán 3,4 tỷ , view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 1216 , diện tích 68,8 m2 , bán 3,05 tỷ , view phạm hùng.
 • Căn hộ 1615; 1616 diện tích 68,88m2 , giá mua 2,9 tỷ giá bán thương lượng , view phạm hùng.
 • Căn hộ 3001 , diện tích 79m2 , bán 4,2 tỷ , view dương đình nghệ

♣ Loại căn hộ 3 phòng ngủ

 • Căn hộ 2614 lô góc , diện tích 100,7 m2 , bán 4,3 tỷ , view phạm hùng & dương đình nghệ
 • Căn 2018 lô góc , diện tích  103,86 m2 , bán 4,4 tỷ , view phạm hung
 • Căn 0618 lô góc , diện tích 103 m2 , bán 3,9 tỷ, view phạm hung
 • Căn 1202 , diện tích 106m2, bán 5,4 tỷ , view trực diện hồ
 • Căn 3002 , diện tích 106m2 , bán 5,5 tỷ , view trực diện hồ
 • Căn 1903 , diện tích 108m2 , bán 5,6 tỷ , view trực diện hồ
 • Căn 1508A, diện tích 133m2 lô góc , bán 7,4 tỷ ,view hồ và dương đình nghệ

♣Loại căn hộ 4 phòng ngủ :

 • Căn hộ 3019, diện tích 156m2 lô góc , bán giá thương lượng, view trực diện hồ .
 • Căn hộ 2806 , diện tisch155m2 lô góc, bán giá thương lượng, view trực diện hồ.

♦ TÒA S3

♣ Loại căn hộ 1 phòng ngủ :

 • Căn hộ 0812 , diện tích 53m2 , bán 2,1 tỷ view phạm hùng
 • Căn hộ 2812, diện tích 53,5 m2 , bán 2,15 tỷ view phạm hùng
 • Căn hộ 1811, diện tích 54m2 , bán 2,3 tỷ view dương đình nghệ

♣Loại căn hộ 2 phòng ngủ :

 • Căn hộ 2010, diện tích 72m2 , bán giá gốc 3,4 tỷ ,view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 2616, diện tích 65,86 m2 ,bán giá gốc 2,8 tỷ , view phạm hùng.
 • Căn hộ , diện tích 72,5 m2 , bán 3,43 tỷ , view dương đình nghệ
 • Căn hộ 2801 , diện tích 77,45 m2 , bán 4,1 tỷ , view hồ

♣Loại căn hộ 3 phòng ngủ:

 • Căn hộ 2009 , diện tích 95,5 m2 , bán 4,5 tỷ , view dương đình nghệ.
 • Căn hộ 1803 , diện tích 104,17m2 , giá mua 6,1 tỷ , giá bán thương lượng , view hồ.
 • Căn hộ 2819, diện tích 108,6 m2 , giá mua 5,9 tỷ , giá bán thương lượng , view hồ.
 • Căn hộ 2006 lô góc , diện tích 107m2, giá bán 5,6 tỷ , view dương đình nghệ & hồ
 • Căn hộ 1811A lô góc, diện tích 96,99m2 giá bán 4,5 tỷ , view phạm hùng & dương đình nghệ

♣Loại căn hộ 4 phòng ngủ :

 • Căn hộ 0605 , diện tích 158,66m2 giá bán thương lượng
 • Căn hộ 2605 , diện tích 158,6 m2 , giá bán thương lượng
 • Căn hộ 1718 , diện tích 149m2 , giá bán thương lượng
 • Căn hộ 3018, diện tích 149,3m2 , giá bán thương lượng