Sơ đồ Layout Vinhomes Greenbay

VINHOMES GREEN BAY – CUỘC SỐNG LÝ TƯỞNG TRONG TẦM TAY!

Tổng hợp thiết kế 3 Tòa G1, G2, G3 Vinhomes Greenbay.

♦ Tòa G1

 • Tầng 1 -2 Shop Office
 • Tầng 3-34 Căn hộ chung cư
 • Mật độ căn hộ :22 căn hộ  / mặt sàn
 • Diện tích căn hộ : 42m2- 92,2m2
 • Số lượng thang máy : 2 thang hàng + 9 thang máy + 1 thang PCCC

                  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA G1

 • Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ :

 

♦ Tòa G2

 • Tầng 1-2 : Shop Office
 • Tầng 3-38 : Căn hộ chung cư
 • Mật độ căn hộ :20 căn / mặt sàn
 • Diện tích căn hộ : 61,5m2- 115,3m2 từ 2 phòng ngủ – 4 phòng ngủ
 • Số lượng thang máy : 2 thang hàng + 9 thang máy

 

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA G2

 • Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ Tòa G2 :

♦ Tòa G3

 • Tầng 1-2 Shop Office
 • Tầng 3-34 : soho ( 50 năm )
 • Tầng 35-40: Chung cư
 • Mật độ căn hộ tầng 3-34 :36 căn / mặt sàn  diện tích 27-58m2 ( 1-2 phòng ngủ )
 • Mật độ căn hộ tầng 35-40 :20 căn / mặt sàn  diện tích 28- 86m2 ( 1-3 phòng ngủ )
 • Số lượng thang máy : 1 thang hàng + 15 thang máy + 1 thang pccc

 

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA G3