Sơ đồ Layout Vinhomes Metropolis Liễu Giai

VINHOMES METROPOLIS LIỄU GIAI – VỊ THẾ UY PHONG – CỘNG ĐỒNG ĐẲNG CẤP TÒA M1, M2, M3

♦ TÒA M1:

 • Chiều cao 41 tầng trong đó :
 • Tầng 1-3 : tầng khối đế trung tâm thương mại .
 • Tầng 4- 40 : tầng căn hộ chung cư để ở
 • Tầng 41 : tầng căn hộ Penhouse
 • Mật độ căn hộ 13 căn hộ / tầng
 • Số lượng thang : 8 thang máy + 1 thang hàng + 1 thang pccc + 2 thang thoát hiểm .
 • Diện tích căn hộ 55,52m2 – 146,19m2 tương ứng 1- 4 phòng ngủ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA M1

♣ Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ Tòa M1 :

♦ Tòa M2 :

 • Chiều cao 41 tầng trong đó :
 • Tầng 1-3 : tầng khối đế trung tâm thương mại .
 • Tầng 4- 40 : tầng căn hộ chung cư để ở
 • Tầng 41 : tầng căn hộ Penhouse
 • Mật độ căn hộ 13 căn hộ / tầng
 • Số lượng thang : 8 thang máy + 1 thang hàng + 1 thang pccc + 2 thang thoát hiểm .
 • Diện tích căn hộ 55,52m2 – 146,19m2 tương ứng 1- 4 phòng ngủ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA M2

♣ Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ Tòa M2 :

♦ Tòa M3

 • Chiều cao 41 tầng trong đó :
 • Tầng 1-3 : tầng khối đế trung tâm thương mại .
 • Tầng 4- 40 : tầng căn hộ chung cư để ở
 • Tầng 41 : tầng căn hộ Penhouse
 • Mật độ căn hộ 13 căn hộ / tầng
 • Số lượng thang : 8 thang máy + 1 thang hàng + 1 thang pccc + 2 thang thoát hiểm .
 • Diện tích căn hộ 55,52m2 – 146,19m2 tương ứng 1- 4 phòng ngủ

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA M3

♣Thiết kế chi tiết từng căn hộ tòa M3: