Sơ đồ Layout Vinhomes Skylake

VINHOMES SKYLAKE – MÂY NƯỚC GIAO HÒA – CUỘC SỐNG THĂNG HOA!

Tổng hợp thiết kế 3 Tòa S1,S2,S3 Vinhomes Skylake.

♦ Tòa S1

  • Mật độ căn hộ :12 căn / mặt sàn
  • Diện tích căn hộ : 50,98m2- 170,55m2
  • Số lượng thang máy : 1 thang hàng + 7 thang máy

                  MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA S1

♣ Bảng Chi Tiết Về Diện Tích Từng Căn Hộ :

♣ Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ :

♦ Tòa S2

  • Mật độ căn hộ :20 căn / mặt sàn
  • Diện tích căn hộ : 49,35m2- 157,13m2
  • Số lượng thang máy : 1 thang hàng + 12 thang máy

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA S2

– Chi Tiết Về Diện Tích Từng Căn Hộ :

Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ :

♦Tòa S3

  • Mật độ căn hộ :20 căn / mặt sàn
  • Diện tích căn hộ : 53,18 m2- 158,66 m2
  • Số lượng thang máy : 1 thang hàng + 12 thang máy

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH TÒA S3

– Bảng Chi Tiết Về Diện Tích Từng Căn Hộ :

Thiết Kế Chi Tiết Từng Căn Hộ :