Vinhomes Metropolis Liễu Giai

1.QUỸ CĂN CHUYỂN NHƯỢNG MUA-BÁN-CHO THUÊ (BUY AND SELL FOR RENT) VINHOMES METROPOLIS : https://vinhomeshn.com.vn/quy-can-chuyen-nhuong-mua-ban-cho-thue-buy-and-sell-for-rent 2. SƠ ĐỒ …